KERN

KERN heeft als lokale partij geen binding met een landelijke politieke partij. KERN wordt als lokale partij niet gehinderd door richtlijnen vanuit een landelijke afdeling. KERN kan dus onafhankelijk haar mening vormen. KERN maakt haar keuze op pragmatische gronden. Dat wil zeggen, door het afwegen van zakelijkheden, feiten, oorzaken en gevolgen. Menselijke waarden als persoonlijke integriteit en waardigheid, respect, geluk, zorg voor en trouw aan elkaar, veiligheid en geborgenheid, staan centraal.


KERN erkent de eigen identiteit van wijken en kernen en wil dat versterken door meer zeggenschap te geven aan die wijken en kernen. KERN leden zijn betrokken bij de Gennepse gemeenschap. Zij vertegenwoordigen diverse stromingen van onze samenleving en zijn actief in verenigingen en organisaties in Gennep, Ottersum, Heijen, Ven-Zelderheide en Milsbeek en vormen zo de ogen en oren van KERN in de diverse dorpen en wijken.

 

Gemeenteraadsverkiezing 2018 zonder KERN

Lokale politieke partij KERN GENNEP neemt niet deel aan
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

 

Al enige tientallen jaren neemt de lokale politieke partij KERN, respectievelijk haar politieke voorgangers, deel aan de gemeenteraad en collegevan B&W in de gemeente Gennep.


Helaas moeten we vaststellen dat er op dit moment onvoldoende inwoners van onze gemeente bereid zijn in de komende jaren een actieve rol te vervullen in de lokale politieke partij KERN.


Met verschillende wervingsacties, zowel persoonlijk als via publicaties, heeft de partij getracht mensen te interesseren om actief deel te nemen aan het politieke debat.
Wij zijn voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezing niet in staat een kandidatenlijst te presenteren, die de vertegenwoordiging van de lokale kiezers en ons gedachtegoed kan borgen.


Uiteraard zullen wij in de maanden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen ons mandaat zo goed mogelijk vervullen om daarmee onze bijdrage aan de lokale politiek gestand te doen.


Namens bestuur lokale partij KERN GENNEP:


Harry van den Bogaert, voorzitter


Contactpersonen: Harry van den Bogaert mobiel 06 22759439
                          Gerrie Ehren                mobiel 06 12045252

Agenda

 

11-09-2017 Gecombineerde Commissie 20.00 uur  Raadzaal
 02-10-2017 Raadsvergadering 20.00 uur  Raadzaal

Subcategorieën