Gemeenteraadsverkiezing 2018 zonder KERN

Lokale politieke partij KERN GENNEP neemt niet deel aan
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

 

Al enige tientallen jaren neemt de lokale politieke partij KERN, respectievelijk haar politieke voorgangers, deel aan de gemeenteraad en collegevan B&W in de gemeente Gennep.


Helaas moeten we vaststellen dat er op dit moment onvoldoende inwoners van onze gemeente bereid zijn in de komende jaren een actieve rol te vervullen in de lokale politieke partij KERN.


Met verschillende wervingsacties, zowel persoonlijk als via publicaties, heeft de partij getracht mensen te interesseren om actief deel te nemen aan het politieke debat.
Wij zijn voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezing niet in staat een kandidatenlijst te presenteren, die de vertegenwoordiging van de lokale kiezers en ons gedachtegoed kan borgen.


Uiteraard zullen wij in de maanden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen ons mandaat zo goed mogelijk vervullen om daarmee onze bijdrage aan de lokale politiek gestand te doen.


Namens bestuur lokale partij KERN GENNEP:


Harry van den Bogaert, voorzitter


Contactpersonen: Harry van den Bogaert mobiel 06 22759439
                          Gerrie Ehren                mobiel 06 12045252