Persbericht juni 2021

 

 

KERN-Gennep neemt niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

 

In de afgelopen periode heeft de lokale politiek partij KERN-Gennep getracht mensen te betrekken bij de samenstelling van het team, om daarmee een verbreding en verjonging mogelijk te maken.

Zoals ook ander politieke partijen ervaren, blijkt het voor velen moeilijk om een actieve rol in het bestuur van onze gemeente op zich te nemen.

Gezien de leeftijdsopbouw van de huidige groep en de actuele situatie van beschikbare mensen, heeft KERN-Gennep besloten om niet aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 deel te nemen.

De ontwikkelingen rondom het vertrek van de burgemeester in 2019 en de daarbij behorende gebrekkige communicatie hebben het vertrouwen in de Gennepse politiek geen goed gedaan.

De recentelijke ontwikkelingen in de landelijke politiek en de perikelen op provinciaal niveau geven weinigen een extra stimulans om een bijdrage te leveren aan de plaatselijke politiek.

Toch zijn wij van mening dat het gewenst is dat mensen actief betrokken zijn bij wat in hun directe omgeving gebeurd. De lob van Gennep is daar een voorbeeld van.

De inbedding van de klimaattransitie en verduurzaming zullen ook op lokaal niveau zijn uitwerking krijgen, waarbij een actieve rol van burgers gewenst is.

In veel andere gemeentes blijkt dat er ook ruimte is voor lokale politieke groeperingen.

 

Bestuur KERN-Gennep