KERN VRAAGT OOK AANDACHT VOOR SITUATIE VELD ACHATES

In het kader van de afronding van de privatisering van sportvelden heeft de gemeenteraad met steun van KERN besloten mee te werken aan de realisatie van een kunstgrasveld t.b.v. Vitesse’08. Middels een door de coalitiepartijen ingediende motie werd bovendien €15.000 extra beschikbaar gesteld voor een extra-ophoging van het veld. Een voorstel om voor de renovatiekosten van het kunstgrasveld de zelfde percentages aan te houden als voor een grasveld werd niet door KERN gesteund omdat hierdoor een precedent ontstaat. Ook alle andere voetbalverenigingen in Gennep zouden dan immers van deze regeling gebruik kunnen maken hetgeen de gemeente op termijn een extra-last van ca. € 20.0000 zou opleveren. Bij de behandeling van dit voorstel werd door de fractie van KERN ook aandacht gevraagd voor de situatie bij Achates in Ottersum waar de problematiek van te natte velden ook een nijpend probleem is. KERN heeft begrepen dat de gemeente hierover met Achates in gesprek is.