KERN Stelt vragen over wensbus

De raadsfractie van KERN las in de pers dat de provincie Limburg voornemens is het op vrijwilligers draaiende vervoersproject (wensbus) in kleine kernen zoals Ven-Zelderheide en Ottersum over te hevelen naar de gemeenten. Overigens blijft er wel financiële ondersteuning bestaan. KERN heeft begrepen dat dit project een succes is en is altijd een groot voorstander en pleitbezorger van de wensbus geweest. Daarom heeft de raadsfractie van KERN aan het college van B&W gevraagd om op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen omtrent de wensbus. Tevens vraagt KERN om een garantie dat het project wensbus de komende jaren in stand blijft.