KERN Gennep nog niet euforisch over Brem

Op maandag 11 mei vond in de raadszaal van Gennep een speciale raadsvergadering plaats. Enig agendapunt was de verkoop van het bedrijventerrein De Brem aan ondernemer/projectontwikkelaar Maessen. Een besluit dat door de gehele gemeenteraad werd gedragen, dus ook door KERN, omdat daarmede een (zoals mw.Voncken het in een opiniestuk noemde) hoofdpijndossier tot een oplossing lijkt te komen.

Met name het CDA was lyrisch en gaf en passant partijen (en dan vooral KERN) die in de afgelopen jaren kritische geluiden omtrent het dossier De Brem hadden laten horen, een flinke veeg uit de pan.

 


Zeker , de “gegarandeerde” werkgelegenheid is een zeer positief punt, al heeft KERN nog wel vragen bij het soort van werk dat op de Brem aangeboden gaat worden. Is dat alleen maar laaggeschoold werk?
Er zijn dus nog wel enkele kanttekeningen te plaatsen. In de raadsvergadering noemde de woordvoerder van KERN deze uitkomst van het dossier, het wegkomen met een bloedneus. Want wat zijn de feiten?
Het besluit tot het oprichten van het bedrijventerrein De Brem werd onder een geheel ander economisch gesternte genomen. Er leek genoeg vraag om te besluiten tot de aanleg van een nieuw bedrijventerrein op zowat de enige plek in de gemeente Gennep waar dat nog mogelijk was. De visie van de toenmalige gemeenteraad was dat de Brem regionaal kon voorzien in de behoefte van met namer kleinere bedrijven die vanwege hun expansie wilden verhuizen. Hiervoor werd een ambitieus plan opgesteld; De Brem zou een duurzame uitstraling krijgen en de schaalgrootte van de te verwerven percelen werd beperkt. We kunnen vaststellen dat dit uitgangspunt inmiddels is verlaten en De Brem zal een andere uitstraling krijgen.
Sinds de afronding van alle procedures is geen meter industriegrond verkocht. Reden voor KERN om het coalitie-programma 2011 te laten opnemen dat er omtrent het bedrijventerrein een heroverweging zou plaats vinden waarbij ook andere invullingen mogelijk waren. De Brem kostte ons tenslotte jaarlijks een bedrag aan rente van een slordige half miljoen. Ook heeft KERN steeds aangedrongen op het opnemen in de gemeentebegroting en later het verhogen van een voorziening voor De Brem. Daarin heeft KERN gelijk gekregen want de voorziening van 3,5 miljoen is niet voldoende om het verlies van 4,3 miljoen te dekken.
Kortom geen misverstand, KERN neemt volledig de verantwoordelijkheid voor de genomen besluiten tot oprichting van het bedrijventerrein toen en voor de verkoop ervan nu. maar voor euforie lijkt ons geen plaats. Immers de belastingbetaler moet wel een rekening van 4,3 miljoen betalen en wij vragen ons af of de gemeenteraad van Gennep met de wijsheid van nu indertijd tot hetzelfde besluit zou zijn gekomen.
KERN Gennep denkt van niet.