Komt de Rabobank naar u toe deze zomer ???

Komt de Rabobank naar u toe deze zomer ???
Hier ligt aan ten grondslag dat de geldautomaat in Ottersum per 15 juli as. sluit. Dit als gevolg van verscherpte veiligheidseisen. De verwachting is dat er waarschijnlijk per november een pinbox wordt geplaatst.

Een (solitaire) pinbox is een kiosk-achtig gebouwtje met daarin een geldautomaat. Niets aan de hand zou je zeggen. Maar waar gaan wij in de tussentijd ons geld halen? De Rabobank verwijst ons naar de dichtstbijzijnde geldautomaat. Dat zal voor de mobiele consument minder problemen opleveren dan voor ouderen en mensen met een functiebeperking. Deze groep ervaart bereikbaarheid anders dan de gemiddelde consument. Ze zijn minder mobiel. Grenzen van wat nog acceptabel is uit oogpunt van volwaardige participatie in de samenleving liggen daarom voor hen anders. Mijn vraag is daarom ook waarom kiest de Rabobank niet voor een geleidelijke overgang? Zorgen dat alle procedures rondom de pinbox geregeld zijn en de bouw gerealiseerd is. Bij mij blijft het gevoel dat het hier niet alleen om de verscherpte veiligheidseisen gaat. Deze komen niet spontaan uit de lucht gevallen. De Rabobank had mijn inziens dit veel eerder in gang moeten zetten. Gelukkig heeft Ottersum een KBO en dorpsraad die samen met de bank op zoek gegaan zijn naar alternatieven. Een mooi alternatief is de Rabo Geld Express. Is dit nieuw? Nee, maar in de overgangsfase wel gratis! Hoe? U kunt het geld thuis laten bezorgen door van te voren te bellen met de bank. Uiteraard had dit niet gehoeven als de Rabobank had gezorgd dat er op 16 juli een pinbox operationeel zou zijn!

Dus mensen, ik zou adviseren om volop gebruik te maken van dit gratis alternatief dan kan de Rabobank aantonen dat ze het begrip "service" hoog in het vaandel hebben staan.

Hiermee wordt dan ook duidelijk dat voor de minder mobiele en oudere consument een pinautomaat in Ottersum onontbeerlijk is!

Mariëlla van den Bogaart

KERN Gennep