Herinvoering ID-trofee

KERN zorgt voor herinvoering van ID-Trofee.


Maandag 27 juni is in de gemeenteraad de voorjaarsnota behandeld. Door KERN werden 3 moties en 1 amendement ingediend.
De gemeenteraad stemde volledig in met het idee van KERN om volgend jaar burgerinitiatieven te stimuleren in de vorm van een ID-trofee. Voor winnende ideeën komt er per kerkdorp een bedrag van maximaal €5.000 beschikbaar.

Ook een KERN-motie waardoor in de toekomst de gemeenteraad over een vast bedrag voor nieuw beleid in de begroting kan beschikken, kon rekenen op een meerderheid in de raad.

De derde motie, die samen met het CDA werd ingediend, draagt het college op in overleg te treden met de besturen van de voetbalverenigingen om de financiële kaders en mogelijkheden te bespreken omtrent de realisatie van kunstgrasvelden.
Ook het amendement, waarbij € 57.000 aan extra-kosten voor de veiligheidsregio voorlopig uit de begroting worden geschrapt, werd door een meerderheid van de raad aanvaard.