Mogelijk ook vluchtelingen naar gemeente Gennep?

KERN is op de hoogte van de brief die vandaag (12 maart) bij de bewoners van Heijen is bezorgd. In deze brief staat dat de gemeente heeft onderzocht of kan worden bijgedragen aan de opvang van vluchtelingen. Uit overleg met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is gebleken dat Huys Heijen een geschikte locatie voor de opvang van 150 asielzoekers zou kunnen zijn. Op 5 januari heeft KERN een visiedocument gepubliceerd waarin onze mening over de vluchtelingenproblematiek is opgenomen. In deze visie is opgenomen dat voor echte vluchtelingen plaats is in onze gemeente, in onze gemeenschap, in al onze kernen. Met nadruk kiest KERN er voor om met ALLE partijen de dialoog aan te gaan. KERN hoopt dan ook dat de aangekondigde bewonersbijeenkomst druk zal worden bezocht. In algemene zin heeft KERN nog op donderdag 10 maart met inwoners van Heijen over vluchtelingen gesproken. Uit die gesprekken is ons bijgebleven dat er bij deze mensen veel begrip voor de omvang van het probleem en weinig weerstand tegen een mogelijke komst van vluchtelingen naar onze gemeente was.