In memoriam Adriaan de Winter

 

Wij ontvingen het droeve bericht dat ons KERN-lid Adriaan de Winter uit Milsbeek is overleden. Adriaan was al geruime tijd ziek maar zijn overlijden kwam toch nog onverwacht voor ons.
Adriaan is vanaf de oprichting lid van de lokale partij KERN en voordien van CEL en van de Combinatielijst. Hij kwam niet op alle vergaderingen, maar als hij aanwezig was dacht hij positief mee over de ontwikkelingen binnen de Gennepse gemeenschap en probeerde altijd met oplossingen te komen. Adriaan had een brede belangstelling voor allerlei onderwerpen, maar zaken met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog maar bovenal vrede hadden zijn speciale belangstelling.
Tevens was Adriaan iemand die altijd de jeugd bij diverse zaken wenste te betrekken.
Wij zullen ons Adriaan blijven herinneren als een persoon die bij bijzondere gelegenheden een door hem voor de gelegenheid geschreven gedicht geweldig kon voordragen.
Bestuur en leden van KERN wensen Ineke en verdere familie veel sterkte met dit zware verlies